<div align="center"> <h1>MiNI Forum</h1> <h3>Forum Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zstz.ath.cx/forum/" rel="nofollow">http://zstz.ath.cx/forum/</a></p> </div>